ROJAC

ROJAC

 

ZGODOVINA

Rodbina Rojac je na Gažonu že od sedemnajstega stoletja. Rojci so se od vedno ukvarjali z vinogradništvom in pridelovanjem oljk. Tisočletno tradicijo vinogradništva na hribovitih delih Slovenske Istre so ponovno postavile na noge in jo nadaljujejo mlajše generacije.

Preskok v predelavo grozdja, ki daje najbolj kakovosten pridelek, je bila najzahtevnejša naloga zadnjih desetletij. Prestrukturiranje vinogradov je terjalo precej samoprepričevanja, načrtovanj in veliko tehničnega znanja. Da je pristop, ki so ga uveljavili, pravi, dokazujejo njihovi rezultati, pravo sliko pa bo pokazala predvsem prihodnost.

Več kot 80.000 vinskih trt je zasajenih na višinskih, docela južno usmerjenih legah. Večinoma gre za nasade na terasah, ki so posajene s povprečno gostoto 7000 trt na hektar. Vrnili so se k nizki gojitveni obliki, ki v Istri ni več skrivnost, saj na ta način obnavljajo večino vinogradov v teh krajih. Pionirsko delo so opravili prav na kmetiji Rojac pred dobrimi dvajsetimi leti.

 

FILOZOFIJA

Vino je otrok grozdja, ki je zraslo na določeni zemlji, v določeni deželi, pod vplivom določenega podnebja in kulture ter pod skrbno roko človeka, ki ga je negoval. Vino mora izražati vse te značilnosti, tako za oči, na nosu in v ustih. Vina ROJAC so gosta, intenzivna na nosu in polna v ustih. So močna, samosvoja in izrazita, kot je močan človek slovenske zgodovine, kot je samosvoja Istra v svojih pedopodnebnih značilnostih in kot je izrazit karakter človeka, ki jih je donegoval.

Rojci verjamejo v tradicijo predelave vina, ki se je izoblikovala skozi roke njihovih dedkov in verjamejo v spoznanja moderne enologije. Zato pridelujejo vina, ki so blizu naravi, z minimalnimi posegi vanje, vendar s skrbnim spremljanjem zorenja in oblikovanja vinskega karakterja. Vino se naredi v vinogradu. Slišati je nenavadno, a je res. Vse izhaja iz pridelka v vinogradu. Tam opravijo veliko ročnega dela. Vinogradnik mora začutiti vsako trto, ki mu je kot otrok.

Gosto zasajeni vinogradi, trte z majhnim nastavkom, veliko sonca in zračenja da majhne a vendar visokokakovostne pridelke v vinogradu. To želijo. Kajti le iz odlične surovine je mogoče donegovati visokokavostno vino. Ko dospe grozdje v klet, pa do trenutka, ko jo zapusti, je izpostavljeno minimalnim posegom. Moštu pustijo svojo pot, kot jo narekuje narava, da se skorajda samo pridela v užitek, ki si ga nalijemo v kozarec. Kot bi vinogradnik v kozarec izstisnil čarobni napoj.

Uros Rojac v kleti

 

ISTRA

Istra je polotok na stičišču različnih geoklimatskih področij. Dežela s pestro pokrajino, ugodnim podnebjem in velikim bogastvom je skozi zgodovino predstavljala dodano vrednost za tistega, ki ji je vladal. Tako je zgodovina Istre in Istranov trda, z mnogimi vladarji, in množičnimi spori. Je tudi stičišče kultur in jezikov. Vse to je izoblikovalo človeka, ki tu biva. Istran je trmast a bistroumen z jasnimi cilji.

Prva so jo naselila predantična plemena, nato pa je prešla pod oblast Rimskega cesarstva. V srednjem veku jo je obvladoval Bizanc, obenem so se tam naselili Slovani.

Zatem je prešla pod okrilje Nemcev. Frankovska oblast je trajala, dokler niso odločno nastopili Benečani in zavladali temu delu sveta. Konec 18. stoletja je Istro prevzel v svojo oblast Napoleon. Posledica njegovega padca je bila zavlada Habsburžanov. Po prvi svetovni vojni je bila Istra v italijanskih rokah, po drugi svetovni vojni je postala jugoslovanska. Z osamosvojitvijo Slovenije se je Istra ločila na hrvaški del (ki obsega veliko večino polotoka Istra) in slovensko Istro, ki obsega severni del omenjenega polotoka ter tako meji na Kras in Furlanijo.

Tako razburkana zgodovina je oblikovala trdnega, a po duši toplega človeka, ki svoj značaj prevliva tudi v vino.

 

PODNEBJE

Naravne danosti slovenske Istra so nadvse ugodne za gojenje vinske trte. Klima je izredno topla. Sončno obsevanje presega vse poznane vrednosti v drugih slovenskih vinogradniških območjih. Zatorej lahko trdimo, da je Slovenska Istra »izvenserijsko« območje gojenja vinske trte, kjer s kontroliranimi pridelki in smiselno gojitveno tehniko pridelamo nadvse kakovostno grozdje belih, predvsem pa rdečih sort žlahtne vinske trte.

 

PRST

Hribovje severnega dela istrskega polotoka karakterizirajo eocenski fliši nastali predvsem iz morskih sedimentov z vmesnimi plastmi apnenca in breče. Prst je globoka in prepustna, kar omogoča visoke sladkorje in bogato, nevsiljivo mineralno strukturo v vinu.

 

VINOGRADI

Vinogradi družine Rojac so v neposredni bližini vasi Gažon, odmaknjeni na njen zahodni del. Najvišji so na nadmorski višini 240 metrov, na vrhu grebena, s katerega se stekajo vode v Drnico. Z grebena se vinogradi spuščajo po vzhodnem grebenu nad Drnico in prehajajo iz terase v teraso do nadmorske višine 120 metrov. Višje lege so posejane z rdečimi sortami, nižje pa z belimi. Mikroklima na njihovih legah je nadvse ugodna, saj ležijo na svojevrstni višinski polici, ki je s severa, zahoda in vzhoda zaščitena pred neprijetnimi močnimi vetrovi. Skozi dolino Drnice pa se z juga navzgor pretaka za trto ugoden topel zrak. Vinogradov ne gnojijo z mineralnimi gnojili, temveč z umnim in načrtnim škropljenjem na osnovi žvepla in bakra, da ohranjajo biološko pridelavo pridelanega grozdja. 

Zmanjševanje števila očes na trti, prizadevanja za izenačeno in ne prebujno rast, da grozdje dolgo časa enakomerno zori, so načela, ki privedejo do stalne kakovosti, da ni več bistvenih razlik med posameznimi letniki. V vinogradih je potrebno veliko »zelenega dela«. Grozdje pričaka tehnološko zrelost brez gostega listja okrog sebe. Zračnost je popolna. Če je potrebno, opravijo tudi zelene trgatve. Homogenost pridelanega grozdja je dejavnik za velika vina.

 

VINSKA KLET

V kleti se posvečajo vinu in njegovim potrebam. Poudarek je na strukturi in bogatosti vina. Dovolijo mu, da v steklenici izraža lastnosti zemlje in območja, od koder prihaja. Z maceracijami in avtohtonimi kvasovkami dajejo svojim vinom avtentičen pečat prepoznavnosti njihovega dela. Vina ne filtrirajo, tako mu omogočijo popoln razvoj v steklenici. To so temeljna vodila za nekonvencionalen značaj vin blagovne znamke ROJAC.

Vinska klet Rojac

 

Odkrijte njihovo ponudbo vin >>